InSymbol Design

Insymbol Design vormgeving en web website design

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens InSymbol van u verzamelt en hoe deze worden verwerkt. Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die InSymbol verwerkt.

Wie verwerkt uw gegevens?

InSymbol is de eenmanszaak van Petra van den End, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77227735 en kantoorhoudend aan de Prandinga 1 te (8431 VP) Oosterwolde. Zij is te bereiken via 06-46804885 of via info@insymbol-design.com.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u gebruikmaakt van de diensten van InSymbol, deelt u de volgende persoonsgebonden informatie:
– voor- en achternaam;
– telefoonnummer;
– post- en/of bezoekadres;
– e-mailadres;
– bedrijfsinformatie.

Waarom heeft InSymbol deze gegevens nodig?

InSymbol verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, offertes op te stellen, met u overeengekomen opdrachten uit te kunnen voeren en te factureren.
Zonder de gegevens kan InSymbol geen opdrachten voor u uitvoeren.

Hoe lang bewaart InSymbol deze gegevens?

InSymbol zal uw gegevens niet langer bewaren dan 14 maanden na het afronden van de laatste opdracht. Desgevraagd worden uw gegevens eerder verwijderd.

Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

InSymbol verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en gegevens verkregen door websitebezoek

Op de website van InSymbol worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. InSymbol gebruikt deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.
InSymbol maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. InSymbol heeft een bewerkersovereenkomst met deze partij gesloten. Google Analytics gebruikt cookies. De zo verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten aan InSymbol te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. InSymbol heeft hier geen invloed op. InSymbol heeft Google geen toestemming gegeven om via InSymbol verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@insymbol-design.com. InSymbol zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. InSymbol streeft naar een afhandeling binnen 4 weken, tenzij InSymbol daarvoor afhankelijk is van derden.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

InSymbol neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik van de door InSymbol verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met InSymbol. U heeft het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat InSymbol ondanks de beste intenties en voorzorgen niet juist met uw gegevens omgaat.

Oosterwolde, juni 2022
Scroll naar boven